Drgania w miejscu pracy – pomiary drgań

Pracownicy, szczególnie ci zatrudnieni w przedsiębiorstwach produkcyjnych i budowlanych, są narażeni na różnego rodzaju obciążenia, związane bezpośredni lub pośrednio z wykonywaną pracą. Jednym z nich są drgania – specyficzny rodzaj uciążliwości na stanowisku pracy, będący zazwyczaj skutkiem ubocznym pracy maszyn i urządzeń. Dlatego też w miejscu pracy wykonuje się pomiary drgań.

Ile drgań na jedną osobę?

Myliłby się jednak ten, który nad problemem drgań w lekkoduszny sposób przeszedłby do porządku dziennego. Drgania bowiem mają swoisty negatywny wpływ na stan zdrowia pracowników, dlatego też zostały ustalone pewne normy obciążeniowe, określające w bezpośredni sposób jaki stopień drgań i w jakiej intensywności jest dopuszczalny w miejscu pracy.

Norma taka wyrażona jest w metrach na kwadrat sekundy. Czas wykorzystany do wyrażenia normy to 8 godzin, czyli standardowy dzienny wymiar pracy. Mówiąc w prostszy sposób norma taka określa na jaką ilość drgań pracownik może zostać narażony w ciągu jednego dnia pracy. Regulacja ta określa także maksymalny poziom drgań dla pojedynczej czynności, trwającej do maksymalnie 30 minut.

Jak to zmierzyć?

Oczywiście punktem wyjścia do określenie, czy w danym miejscu pracy istnieje ryzyko przekroczenia normy są pomiary drgań. Nietrudno zgadnąć, że nie jest to proste zadanie i do jego wykonanie potrzebny jest odpowiedni sprzęt wsparty wiedzą merytoryczną operatora.

Aby wykonać pomiary drgań potrzebny jest odpowiedni sprzęt, podstawowym przyrządem służącym do pomiaru drgań będzie czujnik drgań, który zastosowany w miejscu ich występowania określi wszystkie potrzebne parametry, w tym między innymi częstotliwość drgań, a także ich natężenie chwilowe i łączne, występujące w całej przyjętej jednostce czasu.

Na rynku istnieje wiele firm, które wykonują specjalistyczne pomiary drgań. Wpisując w wyszukiwarkę „pomiary drgań Kraków” znajdziemy firmy z Krakowa, specjalizujące się w pomiarach drgań. Takie pomiary muszą być wykonywane przez uprawnione do tego firmy a raporty sporządzone w sposób rzetelny i przejrzysty.

Po dokonaniu pomiaru drgań uzyskane rezultaty są weryfikowane z obostrzeniami wyrażonymi w opisywanej powyżej normie. Jeśli je przekraczają, pracodawca jest zobowiązany do podjęcia działań mających na celu ograniczenie uciążliwości. Inaczej naraża się na sankcje, ze strony instytucji odpowiedzialnych na kontrolowanie warunków pracy.

 

 

Post Author: jg

Dodaj komentarz