Kto wykonuje audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to zaawansowany proces analizujący możliwości energetyczne budynku. W zależności od specyfiki danej nieruchomości, audyt ten może mieć również formę sugestii, jasno definiującej kroki, które powinien przedsięwziąć właściciel domu bądź mieszkania, by zwiększyć jego efektywność energetyczną.

żuraw na budowie

Kto przeprowadza audyt energetyczny?

 

Prace w ramach audytu energetycznego dokonuje audytor, czyli specjalna osoba z odpowiednim wykształceniem, która na wskutek analiz i obliczeń jest w stanie wykazać, jak wygląda nasz dom od strony energetycznej i ekonomicznej.

Prawo polskie nie precyzuje dokładnie zawodu audytora. Niemniej osoba taka ze względu na specyfikę wykonywanych prac, musi posiadać stosowne doświadczenie i umiejętności. Dlatego zaleca się, by audytor energetyczny był człowiekiem z z wykształceniem technicznym w zakresie energetyki, inżynierii środowiska, budownictwa oraz osobą, która ukończyła odpowiednie kursy szkoleniowe lub studia podyplomowe audytingu energetycznego. Jedną z firm, która spełnia te kryteria jest http://www.ceb.com.pl

Audyt energetyczny a audyt efektywności energetycznej

Audyt energetyczny nie jest tym samym, co audyt efektywności energetycznej. Ten drugi pozwala ustalić ilość zaoszczędzonej energii na wskutek wdrożenia odpowiednich rozwiązań z zakresu innowacji energetycznych. Z kolei pierwszy oznacza jedynie te czynniki, które mogą mieć wpływ na zmniejszenie efektywności energetycznej budynku. Bardzo często obydwa pojęcia są ze sobą mieszane, co prowadzi do wielu nieporozumień.

 

Podsumowując, audyt energetyczny pozwala realnie przeanalizować, w jaki sposób nasz dom traci energię cieplną i elektryczną. Jest on jednak wstępem do audytu efektywności energetycznej.

Post Author: jg

Dodaj komentarz